INTERNATIONALE VROUWENDAG ZOETERMEER

Persberichten 2017/2018

25 Vrouwen en Meisjes gezocht om modeshow te lopen
5 januari 2018

In samenwerking met Kledingbank MEVE in Meerzicht organiseert de stichting 8 maart Internationale Vrouwen dag op donderdag 8 maart 2018 een modeshow in het Stedelijk College. Voor deze modeshow zoeken wij 25 vrouwen en meisjes vanaf 16 jaar. Alle maten zijn welkom. De kleding die wordt geshowd, mag het model na afloop behouden. Heeft u belangstelling geeft u zich dan op via info@vrouwendagzoetermeer.nl.

 

Oproep: Gratis Deelname Infomarkt en Workshop
31 december 2017

Stichting 8 maart Internationale Vrouwendag Zoetermeer, organisator van het evenement 8 maart Internationale Vrouwendag 2018 is al druk bezig met de voorbereidingen van dit evenement voor alle vrouwen. Als thema voor 2018 is gekozen: "VROUWEN EMANCIPATIE – HOE VER".
Voor de informatiemarkt in het Stedelijk College is de organisatie op zoek naar vrouwen, vrouwenorganisaties , burger initiatieven, wijkinitiatieven , buurtinitiatieven, vrijwilligers organisaties die, zonder commerciële bedoelingen, een bijdrage willen leveren aan de informatiemarkt in het Stedelijk College. Het moet wel met het thema te maken hebben. Gratis zijn er voor enthousiaste vrouwen tafels beschikbaar en ruimte om een workshop te geven. Info en aanmelding: info@vrouwendagzoetermeer.nl.

 

Vrijwilligster gezocht
3 december 2017

Stichting 8 maart Internationale Vrouwendag is op zoek naar een vrouwelijke kandidaat, die als vrijwilliger wil meewerken in de werkgroep "Programma". Een goede kennis van de Nederlandse taal is vereist. Taken: het meedenken en het opzetten van het programma, opdrachten accepteren en verwerken.
Gevraagd: goede contactuele eigenschappen, goed kunnen samenwerken, eigen verantwoordelijkheid hebben, onder druk en zelfstandig kunnen werken, voldoende tijd hebben tussen nu en 8 maart.
De vrijwilligsters van de diverse werkgroepen van Stichting 8 Maart Internationale Vrouwendag organiseren ieder jaar op 8 maart het evenement ‘8 maart Internationale Vrouwendag’ met een infomarkt en een programma voor vrouwen van Zoetermeer en omgeving. Ieder jaar wordt er gewerkt met een thema dat betrekking heeft op dat wat er speelt voor de vrouw in Nederland en in de wereld. Voor 2018 zijn de werkgroepen reeds begonnen met het organiseren van deze avond. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Eva Jonker via info@vrouwendagzoetermeer.nl.

 

Stichting 8 maart Internationale Vrouwendag 2018
17 januari 2018

Na het enorme succes van vorig jaar en van de afgelopen jaren met weer een groeiend aantal vrouwen dat steeds enthousiaster wordt, willen wij wederom in 2018 op 8 maart de vrouwen in Zoetermeer schitterende informatieve Internationale Vrouwendag bezorgen.

Het landelijke thema voor Internationale Vrouwendag 2018 is “Vrouwen en Mannen zijn Overal Gelijkwaardig”. Wij van de Stichting 8 Maart Internationale Vrouwendag Zoetermeer hebben gekozen voor het thema van 2018: VROUWEN EMANCIPATIE HOE VER.

De opmerkelijke inhaalrace hebben jonge vrouwen te danken aan hun betere studieresultaten. Nederland scoort wel op de ‘Global Gender Gap Index’ nog steeds veel beter dan het wereldwijd gemiddelde, maar loopt steeds meer achter op andere zeer competitieve economieën zoals Finland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Het aandeel vrouwen aan de top groeit, maar langzaam. Zelfs bij bedrijven en organisaties die het doel hebben om meer vrouwen op de hoogste niveaus te steunen. In oudere leeftijdsgroepen verdienen vrouwen gemiddeld fors minder dan mannen. Hoe lang zal het nog duren voordat vrouwen ook de laatste loonkloof met mannen dichten?

De overheid wil dat vrouwen en mannen gelijke kansen en verantwoordelijkheden hebben. Een belangrijk doel van het emancipatiebeleid is dat vrouwen economisch zelfstandiger worden. Daarvoor moeten meer vrouwen aan het werk. Ook moeten werk en zorgtaken beter worden verdeeld tussen mannen en vrouwen. Met z’n allen moeten wij deze vrouwen helpen zichzelf te respecteren en de kracht te vinden om verder te komen. Dit kan gebeuren door informatie te verstrekken, hen workshops of een cursus te laten volgen. De krachten die wij bezitten hoe gaan wij die versterken? Hierbij kijken wij zowel naar het versterken van onze mentale- als fysieke kwaliteiten, bijvoorbeeld door middel van cursussen. Ons ontwikkelen en voor onszelf op komen. Wij gaan op zoek naar onze talenten, krachten en ambities.

Wij, de organisatoren, van Stichting 8 maart Internationale Vrouwendag zijn ons ter degen van bewust wat een enorme morele en emotionele druk er op de vrouwen rust, in onze eigen stad Zoetermeer, in eigen land en in de Wereld. Daarom grijpen wij deze dag aan om onze krachten opnieuw te bundelen, vrouwen te informeren, te bemoedigen, te coachen, te stimuleren en te inspireren. Wij zeggen: Verbeter de Positie van Vrouwen in Nederland. Juist nu is het belangrijk om vrouwen ervan te laten doordringen hoe sterk zij zijn en hoe belangrijk hun rol steeds opnieuw is in de maatschappij en in de wereld. Ook hier in Zoetermeer moeten wij, als volwaardig lid van deze wereld, samen sterk zijn en vooruit kunnen. Samen met de inwoners van Zoetermeer organiseert de Stichting 8 maart Internationale Vrouwendag de viering van deze dag.

In 2018 wordt dit evenement al 17 jaar in Zoetermeer georganiseerd. Daarom zetten wij ons met elkaar steeds opnieuw in! Wij blijven strijdbaar en geven het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld door. Het plan is om zoals ieder jaar weer diverse instanties die met het thema te maken hebben, uit te nodigen om workshops, lezingen, discussies en – zo mogelijk- interactief toneel aan te bieden. Daarnaast is er een infomarkt van diverse organisaties en zijn er optredens op het podium. De Vrouwendag wordt, zoals altijd, naast een hele bruisende dag ook een leerzame en nuttige avond!